Sistemi

NEVARNOST GLOBALIZMAGlobalizacija je danes relativno nov pojav, katerega pospeševanje omogoča sodobna tehnologija, podpirajo in zagovarjajo pa ga predvsem določene mednarodne elite velekapitalistov, mednarodnih bankirjev in politikov, ki naj bi se zavzemali za nekakšno združevanje vsega človeštva. Res je, da globalizem sam po sebi ni striktno povezan le s kapitalizmom, saj so tudi države kot je bila Sovjetska zveza izvajale svojo verzijo globalizacije s tem, ko so želele vsa ljudstva na področju te velike in močne države združiti v en nov sovjetski narod. Vendar pa je danes kljub temu globalizem predvsem glavno orožje liberalcev in kapitalistov, ki želijo ustvariti eno brezoblično človeško čredo brez nacionalnosti ali pripadnosti določeni kulturi.

Glavno vprašanje je seveda zakaj bi želele te mednarodne elite uničevati raznolikost posameznih narodov in ljudstev? Kakšno korist naj bi imele od tega?

Odgovor na to pa je precej preprost. Mednarodne elite se dobro zavedajo dejstva, da je suverenim narodom, ki živijo v homogenih družbah, ter so zvesti svojim tradicijam in svoji kulturi težko, skoraj nemogoče zavladati, sploh če so tisti, ki bi jim radi vladali pripadniki nekega drugega plemena. Ljudstvo, ki poseduje zdravo mero narodne zavesti bo hitro spregledalo skozi njihove laži, razkrinkalo njihove mahinacije in prevare, ter se jim bo tudi uprlo. Zgodovina nas to uči na mnogih primerih iz preteklosti. Tega pa so se seveda naučili tudi mednarodni globalisti, zato želijo ustvariti združeno človeštvo mešancev brez občutka pripadnosti določeni kulturi, brez narodne zavesti. Takšni človeški masi bodo lahko narekovali nove vrednote, ki bodo prilagojene ciljem velekapitalistov in globalistov, ki pa je seveda čim večje izkoriščanje vseh ljudstev tega sveta zavoljo lastnega dobička in svetovne dominance nad človeštvom. Njihov cilj je ustvarjanje ene veledržave mešanih ljudstev pod njihovim nadzorom, glavno prepreko pa vidijo v močnih suverenih državah.

Liberalizem je njihovo glavno ideološko orožje, medtem, ko se resnični disidenti tako iz levice kot iz desnice, borijo proti temu novemu svetovnemu redu nebrzdanega kapitalizma, izkoriščanja in uničevanja raznolikih ljudstev tega planeta.Zato se glavna kulturno ideološka bitka danes ne bije več med desnico in levico, temveč med globalisti in podporniki velekapitala na eni strani, ter med zagovorniki suverenih držav in ohranitve človeške raznolikosti na drugi.

V gibanju Narodni blok zato menimo, da bi se morala vsaka nacionalna država odločno boriti proti nevarnostim globalistične elite, ki za voljo lastnih interesov ubija in uničuje posamezne države. Vsak posamezen narod mora imeti neodtujljivo pravico do odločanja o svoji lastni usodi. Ohranjanje tradicij, neodvisna smer razvoja ter sledenje lastnim interesom, brez vmešavanja globalnih velesil in njihovega egalitarnega vodstva so vodila, ki odpirajo pot novi, bolj smiselni in predvsem narodno-zaščitniški politični ureditvi. Močna nacionalna država, ki svojim državljanom nudi fizično, ekonomsko in kulturno varnost, je protiutež globalistični politiki masovnih migracij, moralni degradaciji, izkoriščanju delovne sile ter redefiniranju zdravih in normalnih družbenih procesov, ki terjajo vse večji davek v spremenjeni, globalni viziji novodobnega sveta.

Zahtevamo neodvisnost v odločitvah, ki zadevajo prihodnost našega naroda in države, varne meje, zdravo moralno smer za prebivalstvo in pravico do ohranjanja svoje kulturne dediščine. Kulturno raznovrstnost in njene posebnosti širom sveta bo mogoče obvarovati le na način, ki bo posameznim državam omogočal samostojno, nemoteno ter suvereno odločanje o njihovih notranjih zadevah.