Alternativa

Mi smo alternativaNarodni blok je gibanje, ki ni ne levo ne desno, temveč predstavlja alternativno tretjo pozicijo. To pomeni, da smo nad delitvami na desnico in levico, obenem pa smo brez ideoloških predsodkov pripravljeni sprejeti pozitivne elemente tako levih, kot tudi desnih idej. Z desnico delimo naše prepričanje o nujnosti ohranjanja tradicije, kulture in narodne identitete našega naroda, ki predstavljajo naše najdragocenejše bogastvo in so temelji vsake zdrave narodne skupnosti. Z levico pa si delimo naš globok občutek za socialno pravičnost, ter za pravično družbo, ki postavlja dobrobit ljudstva nad interese velikih korporacij in lobijev. Obenem zavračamo zastarele reakcionarne principe popularne desnice, ki podpira kapitalizem in služi velikokrat le mednarodnemu kapitalu in liberalni ideji prostega trga. Prav tako nasprotujemo levičarskemu internacionalizmu in ideji o »združenemu človeštvu«, ki želi iz raznolikih kultur in narodov ustvariti eno sivo človeško maso brez identitete. Za razliko od marksistov ne verjamemo, da je človek ob rojstvu le »nepopisan list papirja« in da je glavni faktor pri oblikovanju njegovega karakterja le okolje v katerem odrašča. Okolje in vzgoja igrata seveda veliko vlogo pri izoblikovanju karakterja, vendar pa igrajo enako, če ne še večjo vlogo, tudi njegova genetska dediščina in njegove fiziološke in biološke predispozicije.

Zavzemamo se za preporod moralnih vrednot, ki pa je možen le v homogeni družbi in je neposredno povezan z narodnim preporodom. Ko se enkrat vrnemo k svojim moralam in k tradicionalnim vrednotam, ki so bile nekoč steber evropskih družb, se bo v nas znova prebudila narodna zavest potrebna za preporod našega naroda. Glavni razlog za trenutno stanje kulturnega nihilizma in ravnodušja do lastne kulture in dediščine, ki prevladuje v moderni družbi, pa ne vidimo v ideologijah in režimih prejšnjega stoletja, s katerimi nas strašijo tako levi kot tudi desni politiki. Ne, za moralni razkroj in za zaton vrednot je odgovoren predvsem liberalizem, ki se je ustoličil kot nov kult individualizma in enakosti. Mi verjamemo v enakopravnost vseh državljanov, ne pa tudi v enakost, saj ima vsak posameznik določene karakteristike, talente in slabosti. Zato verjamemo, da tudi znotraj enega naroda, ali znotraj sorodnih narodov, ne more obstajati popolna enakost. Niti dva posameznika si nista enaka sama po sebi, lahko pa sta si enaka v tem, da s svojimi talenti in vrlinami oba služita svoji skupnosti in svojemu narodu. To je edina enakost v katero verjamemo, medtem, ko vsako liberalno govorinčenje o splošni enakosti vseh ljudi popolnoma zanikamo. Prav tako zagovarjamo enake poglede tudi na globalni stopnji, torej da so za vsak narod značilne določene karakteristike, ki jih morda deli do neke mere z njemu sorodnimi narodi, ter se odražajo v njegovi kulturi in v njegovih tradicijah. Tako lahko najdemo veliko podobnih običajev in tradicij med evropskimi narodi, medtem, ko pa bomo težko našli iste podobnosti z narodi in ljudstvi, ki živijo na drugem koncu sveta. Zato verjamemo, da je treba raznolikost ohranjati na globalni ravni. Tako kot sta si znotraj ene države dva državljana enakopravna, kljub temu, da ima vsakdo izmed njiju svoj karakter, mora imeti tudi vsak narod pravico do lastne države v kateri lahko v skladu s svojimi sposobnostmi razvija svojo kulturo in svoj način življenja. Le tako lahko ohranimo raznolikost tega planeta. Globalisti, katerih glavno orožje je ravno liberalizem, pa želijo pravzaprav uničiti to globalno raznolikost s tem, ko hočejo ta koncept raznolikosti vpeljati na lokalni ravni, kar pomeni, da bo globalno gledano povsod vse enako. Množično priseljevanje bo pripeljalo do mešanja narodov iz katerega se bo rodil nov tip človeka, idealnega potrošnika brez specifičnih etnokulturnih korenin, ki se bo lahko poistovečal le z liberalno idejo vsesplošne enakosti. Svoje življenje bo preživel zaprt v tovarnah ali pisarnah kjer bo služil, da bi lahko zapravljal v neskončnih vrstah nakupovalnih središč in restavracij s hitro hrano.

Mi zato nasprotujemo globalizmu, saj verjamemo, da je človeško bitje več kot le potrošnik, ter da se posameznik lahko razvija le v sklopu svoje narodne skupnosti in določene etnično-kulturne identitete, ki ji pripada. Liberalizem pa s tem, ko zanika pomen raznolikih kultur in različnih karakteristik različnih narodov, posameznika oropa možnosti zdravega razvoja. Zato je naš cilj ponovno obujanje moralnih vrednot, odgovornosti in dolžnosti do svojega naroda, ter predvsem solidarnosti, ki je nujna za ponovno vzpostavitev zdrave skupnosti v kateri se bo vsak posameznik lahko razvijal na temeljih svoje biološke in kulturne identitete.

Mi predstavljamo alternativo globalizmu in liberalizmu-dvem tokovom, ki jima služijo mnoge tako desne kot tudi leve popularne politične stranke in gibanja. Nasprotujemo tako kulturni dekadenci kot tudi izkoriščanju naroda. Ne želimo si vrnitve v preteklost, temveč želimo na naši mogočni preteklosti graditi boljšo prihodnost. Le na temeljih tradicije in domoljubja pa lahko zgradimo boljšo, organsko družbo, ki bo postavljala pravico ljudstva do samoohranitve nad želje posameznika. Dobrobit ljudstva pa nad interese bankirjev, prostozidarjev in globalistov. Obenem pa bo omogočala vsem pripadnikom naroda zdrav razvoj in pa občutek varnosti in solidarnosti, ki ga moderni človek globoko v srcu danes pogreša.