5G Omrežje

USTAVIMO ZA ZDRAVJE NEVARNO 5G OMREŽJESlovenija je ena vodilnih evropskih držav na področju digitalizacije, ki poteka v gospodarstvu, javni upravi, šolstvu, zdravstvu in sociali. Vzpostavljajo se pametna mesta in skupnosti. Ne nasprotujemo napredku in konkurenčnosti Slovenije, v kolikor ta digitalizacija poteka preko zdravju neškodljivih omrežij, kot je žično omrežje z optičnimi kabli, ki zagotavlja hitrejši, kvalitetnejši, kibernetsko varnejši in zdravju prijazen način prenosa podatkov. Nasprotujemo pa vzpostavitvi brezžičnega telekomunikacijskega omrežja pete generacije (5G), pa tudi že obstoječim oddajnikom omrežja 4G, kot so bazne postaje mobilne telefonije ali Wi-Fi usmerjevalniki, pametni števci in druge naprave brezžične komunikacije v bližini ali znotraj vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, bolnišnic in domovih za starejše občane, kjer bivajo občutljive in za elektromagnetna sevanja bolj ranljive skupine ljudi.

Industrija in z njo povezane organizacije in regulatorji zatrjujejo, da je radiofrekvenčno sevanje v okvirih smernic za varno izpostavljenost, neškodljivo. Te smernice, ki jih določajo zasebne nevladne organizacije, povezane z industrijo, kot je Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) pa v resnici našega zdravja in zlasti zdravja otrok ne varujejo. Zato je že izpostavljenost 4G povzročila epidemije različnih bolezni, katerih bo še več z načrtovanim brezžičnim omrežjem 5G. Več kot 10.000 neodvisnih in strokovno pregledanih znanstvenih člankov namreč dokazuje škodljive posledice radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, pod pragom, ki ga določajo smernice ICNIRP. Poleg tega te smernice ne upoštevajo bioloških učinkov in posledic dolgoročne izpostavljenosti tem sevanjem, katerim bomo izpostavljeni 24/7 vsi tudi zaradi satelitskega telekomunikacijskega omrežja 5G z načrtovanimi 53.000 sateliti v orbiti Zemlje, v občutljivem pasu ionosfere..

Namen postavitve ogromnega števila oddajnikov mikrovalovnega in milimetrskega sevanja je Internet stvari (IoT), ki je oblikovan kot nadzorni sistem za regulacijo celotnega sistema, v katerem deluje, vključno z ljudmi. Pametna mesta tako lahko predstavljajo »upravljanje na daljavo« s strani pametne inteligence, ki bo v sistemu avtonomne vožnje upravljala celo vozila namesto nas. Vse to pa omogoča zlorabo pooblastil, prekomeren nadzor (ki že poteka v nekaterih državah) ter zmanjšanje svobodne volje in človekove odgovornosti za lastno življenje. Kajti nadzor nad pametnim mestom, pametnim vozilom ali pametno hišo bo v rokah umetne inteligence in majhnega kroga birokratov in elitnih tehnokratov. Na Kitajskem na primer mnoga vozila pošiljajo oblastem lokacijo vozila, brez voznikovega vedenja ali soglasja, imajo pa tudi nadzorni sistem »javnega slovesa«.

Zaradi vsega naštetega si bomo prizadevali za zaustavitev uvajanja brezžičnega omrežja 5G na območju RS in si v sodelovanju s podobno mislečimi skupinami in organizacijami prizadevali za varovanje javnega zdravja pred škodljivimi posledicami radiofrekvenčnega sevanja.